Telewizja przemysłowa


System tv przemysłowej (CCTV) skutecznie pomaga w ochronie mienia i osób. System CCTV powinien zapewniać dobrej jakości obraz, zarówno przy świetle dziennym, jak i nocnym, aby mógł umożliwić analizę zdarzeń w obiekcie i służyć jako materiał dowodowy. Systemy nadzoru wizyjnego pozwalają na znaczne ograniczenie liczby rozbojów i aktów zachowania aspołecznego, takich jak wandalizm, graffiti oraz kradzieże. Zastosowanie systemu CCTV pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w budynkach i osiedlach, kontrolę linii produkcyjnych, dyskretny nadzór nad pracownikami i towarami, znacznie ułatwia pracę pracownikom ochrony i daje możliwości dużych oszczędności zmniejszając liczbę nadzorujących osób dany teren lub obiekt. Redukuje straty wynikające z działalności przestępczej oraz wydatki związane z zachowaniem porządku.

Na system telewizji przemysłowej składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy urządzenia rejestracji obrazu, kamer przemysłowych (obiektywów), zasilaczy, urządzeń podglądu obrazu:

- Kamery stałe (kopułkowe, zintegrowane, w obudowach hermetycznych)
- Kamery szybkoobrotowe
- Kamery sieciowe IP
- Monitory
- Multipleksery i dzielniki obrazu, rejestratory cyfrowe
- Zasilacze
- Transformatory wizji po skrętce, zestawy bezprzewodowe
© 2008, Adam Kaszuba